Volg ons op Google+ Volg ons op Linkedin

adviseurs voor metaal- en technische bedrijven

PKM heeft altijd een passende 1090 oplossing

De NEN-EN 1090 maakt deel uit van een hele reeks normen die zijn gemaakt om te voldoen aan de wetgeving voor bouwproducten, de Construction Products Regulations, kortweg CPR.

De NEN-EN 1090 omschrijft hoe stalen- en aluminium constructieonderdelen gemaakt moeten worden en schrijft voor dat de werkwijze schriftelijk is vastgelegd in een 'fabricage beheersing systeem', kortweg FPC.

PKM heeft enkele honderden bedrijven ondersteund met de invoering van het FPC. De uitgebreide ervaring van de PKM adviseurs op dit gebied staan garant voor een goed advies welke maatregelen in uw FPC moeten worden opgenomen. Voor elke uitvoeringsklasse is een passende oplossing, voor EXC 1 en EXC 2 in combinatie met de meest gebruikte constructiematerialen is er een Micro MKB FPC beschikbaar. Voor bedrijven die in andere markten opereren is er een modulair systeem ontwikkeld die voor EXC 3 en EXC 4 of voor de verwerking van minder alledaagse materialen geschikt is.


De volgende oplossingen heeft PKM om te voldoen aan de eisen van de NEN-EN 1090

een ideaal startpunt foto 1

Het Micro MKB FPC is voor de meeste constructiebedrijven een ideaal startpunt. Door deel te nemen aan een van de workshops in het land krijgt u de beschikking over het FPC Handboek en over een gedegen kennis over de norm, de invoering en de lastechniek. Om het FPC handboek eenvoudig te houden is de inhoud beperkt tot en met EXC 2, in combinatie met de normale constructiematerialen. Met enige werkzaamheden van uw kant bent u in korte tijd klaar voor certificering. Wanneer u deelneemt aan de workshop blijven de kosten voor u aantrekkelijk; u hoeft niet meer zelf het wiel uit te vinden.

meer informatie over de Micro MKB FPC workshops in de regio? Klik hier

een ideaal startpunt foto 2

Het is ook mogelijk om het Micro MKB FPC bij u in het bedrijf te laten invoeren door een van de PKM adviseurs. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van de aanwezige kennis .

meer weten over invoering van het Micro MKB FPC 'in huis'? Stuur ons een e-mail

afbeelding ook voor niet-constructiebedrijven

Omdat lastechniek een belangrijke plaats inneemt in de NEN-EN 1090 en daarmee ook in het Micro MKB FPC handboek, is er een aantal bedrijfscategorieën waar lassen niet de belangrijkste activiteit is. Hiervoor zijn er speciale versies beschikbaar van het Micro MKB FPC, namelijk voor snijbedrijven, machinefabrieken, engineering en handelsbureaus.

weten welk type bedrijf wél of niét aan de NEN-EN 1090 moet voldoen? Klik hier

afbeelding het Micro MKB FPC Aluminium

Voor de aluminium verwerkende industrie gelden andere eisen. Er is daarom een eigen FPC voor producten van aluminium onderdelen voor bouwwerken. Om de invoeringskosten voor die ondernemingen laag te houden is ook voor deze bedrijven de mogelijkheid om workshops te volgen waarin het implementeren van het FPC Handboek centraal staat.

meer informatie over de Aluminium Special workshops? Klik hier

afbeelding het modulair FPC Handboek

PKM heeft verschillende modules ontwikkeld om invulling te geven aan de eisen die gelden voor bedrijven die onderdelen leveren, of onder de EXC 3 of 4 vallen, of materialen verwerken die lastechnisch lastiger zijn. Met deze modulen kan de PKM adviseur een volledig FPC handboek samenstellen. Maar deze modules kunnen ook worden gebruikt om een bestaand kwaliteitshandboek aan te vullen met de eisen, die de NEN-EN 1090 voor uw onderneming met zich mee brengt.

meer weten over het samenstellen van een modulair FPC Handboek? Stuur ons een e-mail

afbeelding NEN-EN 1090-4 & NEN-EN 1090-5

Het modulaire FPC Handboek is tevens geschikt voor de implementatie van de NEN-EN 1090-4 en NEN-EN 1090-5 in uw bedrijf. De beide normen zijn eenvoudigere normen en gaan in op de productie van stalen- en aluminium plaatwerkonderdelen waarbij niet wordt gelast. Deze normen zijn in ontwikkeling en kunnen nog niet worden gecertificeerd.

opleidingen en trainingen

Interne audits certificering EN-1090 (CE)
Met de opleiding interne audits kan de KAM functionaris of de lascoördinator die belast is met het interne toezicht op de wettelijke eisen uit de NEN-EN 1090 worden getraind in het auditen van de eigen organisatie.

meer informatie over de training Interne audits certificering EN-1090 (CE)

opleidingen en trainingen foto 2

Werkplaatstechniek NEN-EN 1090-2
Bij de invoering van een FPC systeem moeten ook de productiemedewerkers weten wat de NEN-EN 1090 voor hen inhoudt en welke controles en registraties zij moeten doen. De productiemedewerkers maken op een praktische wijze kennis met de betekenis van de fundamentele kenmerken en visuele lasinspectie. Deze training wordt uitsluitend bedrijfsintern gegeven.

meer weten over de training Werkplaatstechniek NEN-EN 1090-2 'in huis'? Stuur ons een e-mail

afbeelding advies en ondersteuning

PKM heeft een team met specialisten die uitvoerige kennis hebben van Europese regelgeving voor bouwproducten, machines en drukvaten. Mocht u daarom advies, ondersteuning of een second opinion nodig hebben, dan kunnen wij dat voor u verzorgen.

stel hier uw vraag
maak kennis met de adviseurs van PKM